• In opdracht van Living Lab Fryslân schreef ik voor World Soil Day 2021 het gedicht 'Voedingsbodem'.
  • Op verzoek van de bibliotheek van NHL Stenden Hogeschool schreef ik tijdens de eerste lockdown in 2021 het gedicht 'Verstild'.
  • Voor Zen met NEI maakte ik het gedicht 'Vormvrij', over de kunst van het Zen tekenen.
  • Voor Soepel Verzekerd maakte ik een eerste ontwerp om hun boodschap in heldere taal te kunnen verwoorden richting de doelgroep.
  • Voor de Kunstroute in Zuiderburen | Hempens - Teerns schreef ik het gedicht 'De kunst'. Het gedicht werd voorgedragen tijdens de opening van de route op 22 september 2023.
  • Voor Uitgeverij Palmslag ben ik freelance redacteur voor het redigeren van dichtbundels.