• In opdracht van Living Lab Fryslân schreef ik voor World Soil Day 2021 het gedicht 'Voedingsbodem'
  • Op verzoek van de bibliotheek van NHL Stenden Hogeschool schreef ik tijdens de eerste lockdown in 2021 het gedicht 'Verstild'
  • Voor Zen met NEI maakte ik het gedicht 'Vormvrij', over de kunst van het Zen tekenen.